Tướng Khắc Chế Malphite Chiến Thuật Hiệu Quả Nhất


Để đối phó với Malphite, việc lựa chọn tướng khắc chế là vô cùng quan trọng. Có những tướng có kỹ năng và khả năng đặc biệt để làm suy yếu Malphite và loại bỏ sức mạnh của anh ta. Dưới đây là một số tướng khắc chế Malphite mà bạn có thể cân nhắc:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *