Tướng Khắc Chế Nakroth Sự Kinh Nghiệm và Tài Năng


Nakroth là một xạ thủ di động, có khả năng gây sốc cho kẻ địch từ phía sau và tiêu diệt chúng trong tích tắc. Với khả năng di chuyển linh hoạt, anh ta có thể truy cản kẻ thù và thoát khỏi các tình huống nguy hiểm.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *