Tướng Khắc Chế Yan Kinh Nghiệm, Chuyên Môn và Uy Tín


Sau khi tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân ngành điện tử viễn thông, ông đã phát hiện ra niềm đam mê với lĩnh vực này và quyết định tìm hiểu sâu hơn về khắc chế yan. Điều này đã đưa ông đến với các khóa đào tạo chuyên sâu danh tiếng như Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *