Tiểu Sử Tướng Khắc Chế Krixi Chiến Binh Vĩ Đại Trong Liên Quân Mobile


Kỹ Năng của Krixi

Kỹ năng 1: Mưa Lửa: Krixi tạo ra một vùng hỏa lực trên địa điểm chỉ định, gây sát thương liên tục và làm chậm tất cả kẻ địch trong vùng hiệu quả.

Kỹ năng 2: Sấm Sét: Krixi tạo ra một vùng sấm sét, gây sát thương và làm choáng tất cả kẻ địch trong vùng hiệu quả.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *