Tướng Khắc Chế Caitlyn Chiến Thuật Đồng Bộ Tuyệt Vời để Thắng Trận


2. Đồng Bộ Với Tướng Khắc Chế Caitlyn

Để khắc chế Caitlyn, bạn cần xây dựng một đội hình đồng bộ với các tướng có kỹ năng phù hợp để loại bỏ hoặc làm suy yếu sức mạnh của cô nàng xạ thủ này. Dưới đây là một số tướng có khả năng khắc chế Caitlyn và cung cấp sự đồng bộ cho đội hình của bạn:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *