Tướng Khắc Chế Gangplank Cách Đánh Và Lên Đồ Hiệu Quả


Lên đồ Fiora khắc chế Gangplank

Lên đồ Fiora khắc chế gangplank cần tập trung vào việc xây dựng sức mạnh và tốc độ đánh. Một số vật phẩm tốt cho Fiora gồm:

  • Trinity Force: Tăng sát thương và tốc độ đánh.
  • Blade of the Ruined King: Cung cấp sức mạnh và khả năng hồi máu.
  • Ravenous Hydra: Tăng sát thương diện rộng và khả năng hồi máu.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *